Đối với bất kỳ sản phẩm nào được sản xuât, KPUP luôn hạn chế tối đa phát sinh chi phí cho Khách hàng. Mọi chi phí sẽ được giảm thiểu tối đa phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.