• KPUP có nhiều chính sách và điều khoản đổi & trả hàng. Quý khách có thể liên hệ với nhân viên tại cửa hàng hoặc bộ phận Dịch vụ khách hàng của công ty qua đường dây nóng : 0963 33 1145 để biết chi tiết.
  • Lưu ý bạn phải giữ lại biên nhận và bao bì hàng hóa để được giải quyết.