KPUP luôn cố gắng hoàn thiện để giao những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến khách hàng trong thời gian ngắn nhất, khách hàng có thể tham khảo thời gian dưới đây:

  • Đối với sản phẩm có sẵn trong kho – Thời gian giao hàng là 1 ngày
  • Đối với sản phẩm đặt theo yêu cầu riêng (Sản phẩm đơn chiếc) – Thời gian giao hàng là 14 ngày làm việc
  • Đối với sản phẩm thiết kế riêng hoặc sản xuất theo phòng thời gian giao hàng chúng tôi sẽ thông báo cụ thể trong  báo giá